مجموعه آموزشی ملل اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 استان اصفهان

عضویت کافه کتاب

فارغ التحصیل ارجمند مجموعه ملل در نظر دارد برای شما عزیزان، برنامه های فرهنگی هنری برگزار نماید. این برسشنامه جهت اطلاع از تمایل شما برای فعالیت در کافه رادیو و کافه کتاب ملل تنظیم گزدیده است.
null
null